– Yasal şartlara uygun çalışmak,

– Teknolojik gelişmeleri takip ederek üretim verimliliğimizi artırmak,

– Maliyetlerimizi uygun seviyelerde tutarak, rekabet avantajı sağlamak,

– İletişim ve paylaşıma açık, çalışanlara kendilerini geliştirmeleri için fırsat oluşturan ve motive eden yönetim anlayışına sahip olmak,

– İşini sahiplenen, dürüst, kendini yenileyen, bilgisini paylaşan, verimliliğin bilincinde, kuruluşa ve tüm kesimlere sağlayacağı kazancın    farkında olan personel ile çalışmak,

– Üretimde, hammadde, enerji ve iş gücünü en verimli şekilde kullanarak çevreye saygılı olmak,

– Kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek,

– Sektörümüzde her yönüyle örnek alınan, ürünümüzü çağın gerekleriyle, üretici ve tüketici beklentileriyle örtüştüren bir kuruluş olmak,

– Güvenli ve emniyetli bir ortam sağlayarak çalışanlarımız ve müşterilerimiz için risk oluşmasını önlemek,

– Tedarikçilerimizin geliştirilmesine katkı sağlamak.